Dynamizace

Dynamizace aneb zachycení vibračních sil Přírody.

Toto téměř zapomenuté, neuvěřitelné umění, spočívá v zachycení, znásobení a ochránění příznivých energetických vibračních sil přírody. Tato starodávná metoda, stále ještě neuznávaná západní vědou, zesiluje fyzické vlastnosti každého fluida. Působí také na konzervaci a výborné propojení jednotlivých složek.

Dynamizace je soubor jemných činností, spočívající ve sběru, respektujícím základní rytmy přírody, sluneční a měsíční kalendář a praktikách ručního promíchávání a dlouhé macerace.

136_2219

Více o dynamizaci

Rostliny jsou silně ovlivňovány působením hvězd. Tento vliv bereme v úvahu při pěstování i sběru. Sběračky vybírají den a hodinu sběru s ohledem na sluneční a měsíční kalendář tak, aby rostlina poskytla veškerou svoji sílu. Například léčivé rostliny jsou sbírány ráno za čerstvé rosy, poté jsou vystaveny vycházejícímu slunci, aby získaly vibrační energie daného místa a dané chvíle, jiné vyžadují sběr v pravé poledne, za plného slunce.

Umění silových polí při ručním mísení

Ruční míchání, ve stavu hluboké relaxace, a tvůrci mocných silových vírů snoubí sílu esenciálních olejů s jemností olejů rostlinných. Takto se rozvíjí vibrační a energetická síla péče a zvětšuje se její potenciál.