Probuzení ženského principu v srdcích mužů

Klima a živočišný druh…jedná se o tentýž souboj? Pro záchranu budoucnosti lidstva je třeba vyrovnat mužské a ženské hodnoty, apeluje Tristan Lecomte.

Pařížská konference o klimatu vyústila v dohodu, avšak skutečný souboj s klimatickými změnami se bude odehrávat uvnitř každého z nás, na úrovni individuálního i kolektivního vědomí a společenských hodnot.  Zmatky, které pozorujeme ve vnějším světě, pouze odrážejí zmatky v našich nitrech. Naše stále se zvyšující nenasytnost a individualismus, to je skutečná příčina klimatických problémů. Tato nenasytnost a individualismus nás tlačí do šíleného závodu v nekonečné a naprosto neuvážené (vůči všemu živému a vůči příštím generacím) spotřebě. Model společnosti ovládané muži je ve slepé uličce; jeho následkem je závažná krize na více úrovních: ekonomická, společenská a ekologická. Zákon „stále víc a víc“ nachází svou mez a panovačný Člověk, chtíc ovládnout Přírodu a pokořit ji, ve skutečnosti vytváří podmínky pro svou vlastní zkázu.

Cesta smíření s Přírodou, vyřešení této víceúrovňové krize, vede přes revalorizaci ženských hodnot a vyvážení moci mezi muži a ženami ve společnosti. Ženské hodnoty implikují naslouchání, trpělivost, toleranci, uvědomění rozdílnosti a rozmanitosti a dokážou je přeměnit v trumfy. Jde o to být, jednat a pracovat společně, jinak.

Proti mužským hodnotám soutěživosti, získávání a agresivity, je třeba preferovat ženské hodnoty spolupráce, ochrany a umírněnosti. Jde taky o to, revalorizovat skromnost proti pozlátkům, křehkost proti nadvládě, alternativní myšlení proti kolektivnímu.

Poznamenejme, že hlavní odpůrci pařížské dohody jsou rovněž nejzarputilejšími odpůrci obrany ženských práv  – Saudská Arábie a Katar v čele. Tyto ultra-mužské společnosti jsou také nejvíce odpojeny od ekologických a sociálních záležitostí, kterým čelíme, a od snah společně jednat. Mimoto, právě tyto země mají nejvyšší uhlíkovou stopu na světě, ale chtějí pokračovat v utápění světa v ropě  a v dalším znečišťování a hlavně nic neměnit.

Tyto machistické společnosti mají nejvíce v oblibě velká auta a luxusní, blýskavé, okázalé produkty. Jsou odpojené od nové společenské kultury, která se objevuje kolem jakési formy přijaté, radostné střídmosti. Ekologie je čím dál lépe chápána jako hnutí, chránící budoucnost lidstva; je to mateřský, ženský cit pro ochranu živého.

Jak opět nastolit ženské hodnoty v naší společnosti? Nejde o to tyto hodnoty vnucovat. Nevnucujme připojení se k těmto hodnotám. Žijme je nebo se jimi inspirujme a následujme.  Jde o to ukázat, v čem přesně jsou pro nás výhodné, jak nás činí celistvějšími a šťastnějšími. Spojují nás totiž s naší skutečnou podstatou/přirozeností, ať jsme žena či muž. Vytváří smysl, sociální a lidské pouto, a tak nás usmiřují s Lidstvem a Přírodou.

Snížení naší spotřeby a změnu našich životních stylů přijmeme pouze tehdy, budeme-li přesvědčeni, že se jedná o cestu většího a trvalejšího štěstí. Cílů pařížské dohody o klimatu dosáhneme pouze tak, že provedeme tuto vnitřní změnu. Je třeba každému vysvětlit přínos vyrovnání ženských a mužských hodnot pro nás a naši budoucnost. Pakliže kultivujeme tyto dvě strany naší osobnosti, jsme mnohem lidštější a větší. Jsme pružnější a inovativnější, tvoříme opravdovější a trvalejší společnost.

Společnost mužů zažívá úpadek, je čas vyrovnat síly pro ženskou společnost, účastnickou a inkluzivnější. 21. století bude ženské století, nebo nebude.

 

volně přeloženo z fr. originálu

Autor: Tristan Lecomte

lecomte

Tristan Lecomte je průkopníkem hnutí Fair Trade.  Je zakladatelem organizace Alter Eco a v roce 2010 byl Times nominován mezi 100 nejvlivnějších osobností. Od nynějška je také iniciátorem Pure Project.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *